کالوکیشن bound-examples

درس کالوکیشن شماره 5

To be bound to / To be set to / To be likely to / To Tend to

 

potential

 

To be bound to:

Any invention as pervasive as television is bound to have some harmful effects.

هر اختراعی که به اندازه تلویزیون فراگیر باشد، احتمالاً اثرات منفی خواهد داشت.

 

To be set to:

Nowadays, leisure time activities are set to play a larger part in people's daily lives than ever before.

 امروزه، نسبت به گذشته، فعالیت های اوقات فراغت، نقش بزرگتری در زندگی روزمره افراد دارد.

In the new millennium, computer technology is set to become an essential feature of the society.

در عصر جدید، فن‌آوری کامپیوتر به یک بخش ضروری جامعه تبدیل شده است.

 

To be (more/less/highly/very) (un)likely to

For example, one can learn more about the threat of potentially hazardous objects that are likely to hit the Earth and destroy our civilization

به عنوان مثال، ما می‌توانیم در ارتباط با تهدید اشیاء خطرناکی که ممکن است به کره زمین برخورد کرده و تمدن ما را نابود کنند، بیشتر یاد بگیریم.

By comparison, if they cannot afford the high cost of visiting the clinic, or buying drugs, they are less likely to enjoy their living.

در مقایسه، اگر آنها نتوانند هزینه‌های بالای مراجعه به کلینیک، و یا خرید دارو را پرداخت کنند، آنها نمی توانند از زندگی‌شان لذت ببرند. 

Because of their uniqueness, old buildings are highly likely to provide a source of tourism income, if maintained well.

به دلیل یکتایی، ساختمان‌های قدیمی، در صورتیکه به خوبی از آنها نگاه داری شود، یک منبع درآمد از توریست می‌توانند باشند.

Contrary to popular belief, senior employees are unlikely to impede promoting young employees.

برخلاف نظر همگان، کارکنان ارشد نمی توانند جلوی کارکنان جوان در حال پیشرفت را بگیرند.

 

Tend to:

People used to live in a community in which they lived according to an ethos of sharing and caring, but nowadays, members of a family tend to work separately for their individual benefits.

افراد زمانی به صورت گروه های کوچکی با فرهنگ به اشتراک‌گذاری در کنار هم زندگی می‌کردند، اما امروزه، اعضای یک خانواده به صورت جداگانه و با هدف رسیدن به منافع شخصی خود، فعالیت می‌کنند.

People tend to believe that the ageing of a society leads to slower growth of population size and to a shrinking workforce.

افراد براین باورند که پیری یک جامعه منجر به رشد کندتر جمعیت و به تبع آن، نیروی کار کوچک‌تر می‌شود.

 

دانلود فایل صوتی توضیح درس پنجم کالوکیشن


دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 5

درس کالوکیشن شماره 6

Literature of Examples

ادبیات نوشتن مثال‌ها

examples

for example

People watch huge amounts of television. In the United States, for example, many children spend more hours watching television than they do attending school.

مردم تلویزیون زیاد می بینند. در آمریکا، به عنوان مثال، بسیاری از کودکان بیشتر از زمانی که در مدرسه می گذرانند، تلویزیون می بینند.

توجه کنید که از For Example معمولا در وسط جمله استفاده میشود تا در ابتدای جمله.

The influence of Eastern music can be heard in Western classical music, for example in the piano works of Debussy.

تاثیر موسیقی شرقی در موسیقی غربی کلاسیک نیز شنیده می شود، به عنوان مثال در آثار پیانوی دبیوسی.

for instance

برخلاف تصور خیلی از دانشجویان، این عبارت رسمیت کمتری نسبت به for example دارد.

Our climate is already showing signs of change. Last year, for instance, was one of the hottest summers on record.

آب و هوای ما علائمی از تغییر را از خود نشان می دهد. به عنوان مثال، سال گذشته، یکی از گرمترین تابستان ها را داشتیم.

There is a great deal we can do to reduce the amount of pollution we produce. For instance, we can use our cars less, and use public transport instead.

کارهای زیادی وجود دارد که میتوان برای کاهش آلودگی هایی که ما تولید میکنیم، انجام داد. به عنوان مثال، میتوانیم از ماشین کمتر استفاده کرده و به جای آن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.

particularly/in particular

عبارت قیدی بوده و معمولا از آن برای توضیح بیشتر در مورد موضوع استفاده میشود.

Tourism is very important for the economy, particularly in the south of the country.

توریست برای اقتصاد بسیار مهم است، خصوصا در جنوب کشور.

be a good/typical/classic/obvious etc example:

The United Kingdom is a good example of a country that consists of several smaller states.

انگلیس یک مثال خوب از کشوری است که ایالت های کوچکتری را شامل میشود.

be a case in point

The government has consistently ignored basic human rights. A case in point is the recent policies about the environment.

دولت پیوسته حقوق بشر را نادیده گرفته است. یک مثال خوب در این زمینه، سیاست های اخیر در ارتباط با محیط زیست است.

take/consider verb

توجه داشته باشید که این فعل ها transitive هستند. همچنین دقت کنید که اینها همیشه در ابتدای جمله استفاده میشوند.

Science has yet to answer some important questions. Take, for instance, the theory that the universe started with the 'big bang'. What came before the big bang?

علم هنوز باید سوالات زیادی را پاسخ دهد. به عنوان مثال، تئوری را در نظر بگیرید که براساس آن، کهکشان با بیگ بنگ شروع شد. اما قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده بود؟

by way of illustration

Revolutions often lead to dictatorships. By way of illustration, consider the events that followed the French Revolution.

انقلاب ها اغلب منجر به دیکتاتوری میشوند. به عنوان مثال، رویدادهای پس از انقلاب فرانسه را در نظر بگیرید.

be shown by

مثالی برای توضیح درستی و تاکید جمله قبل

The people who live there are quite rich. This is shown by the size of their houses.

افرادی که آنجا زندگی میکنند نسبتا ثروتمند هستند. این را میتوان از بزرگی خانه هایشان فهمید.

دانلود فایل صوتی توضیح درس ششم کالوکیشن


دانلود PDF درس کالوکیشن شماره 6

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

ارسال دیدگاه جدید (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

This comment was minimized by the moderator on the site

کارتون خیلی ارزشمنده. ممنونم

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید