Writing and Speaking Ideas (No. 13)

سعی کنید این ایده ها را با استفاده از لغات و عبارات داده شده به انگلیسی برگردانید.

موافقین مجازات اعدام

 • این مجازات ها از جرایم جلوگیری می کند.
 • ترس از مجازات های مرگ مردم را از ارتکاب به جرایم متوقف می کند.
 • حکم اعدام نشان می دهد که به هیچ عنوان جرم قابل فبول نیست.
 • از هزینه های زندانی کردن اجتناب می شود.
 • مجرمین برای دیگران، خطر به حساب نمی آیند.

لغات و عبارات مفید

Capital Punishment

Deter

Fear of/from

Death penalty

Commit offences

Tolerated

Imprisonment

Avoid

Offender

Pose a threat to someone


جواب ها

Supporters of Capital punishment

 • Capital punishment deters crime
 • Fear of the death penalty stops people from committing offences
 • The death penalty shows that crime is not tolerated
 • The cost of imprisonment is avoided
 • The offender cannot pose a threat to others

ارسال دیدگاه جدید (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. لطفا قبل از کامنت گذاشتن به پروفایل خود لاگین کنید